މިއަހަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކޮށްފި

މިއަހަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް މިރަށުގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. ދުވަހާއިގުޅިގެން ހަވީރު އެކިކަހަލަ ކުޅިވަރުތަށްވަނީ މިރަށު ސްކޫލުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މިހަރަކާތަކީ ބާރަށު ސްކޫލާއި ރަށުގެ

Read more