ބާރަށުގެ އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ސާފުކުރުމަށް ނެގި މުވައްޒަފުންނާއެކު މިއަދު މަސައްކަތް ފަށައިފި

ފާއިތުވެ ދިޔަ 04 ވަރަކަށް އަހަރުތެރޭގައި ރަށުގެ އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ސާފުކޮށްބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކައުންސިލުން އަމަލު ކުރަމުންގެންގޮސްފައިވަނީ ރަށުގެ އުތުރާއި ދެކުނު ސަރަޙައްދަށް ވަކިން އިޢުލާންކޮށް

Read more

ބާރަށުގެ މަސްޖިދުއްޢަމަލު މިސްކިތް އޭސީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވެރިކަމުގެ 100 ދުވަހުގެ ވަޢުދު ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރުމުގެ ވަޢުދުފުޅާ އެއްގޮތަށް މިރަށުގެ މަސްޖިދުއްޢަމަލު

Read more